Frank gul
Bevaka denna bok

Frank gul

Av: Werner, Kent

ISBN: 9789147085392

Frank omfattar två nya faktaböcker i naturkunskap enligt GY 2011: Frank blå kurs 1a1 för yrkesprogrammen, och Frank gul kurs 1b för de studieförberedande programmen. I Frankserien finns dessutom tre tidigare A-böcker, med tillhörande lärarhandledningar och en Pluswebb. De nya upplagorna av Frank blå Naturkunskap 1a1 och Frank gul Naturkunskap 1b kommer även som Online-böcker.
\n
\nLäs mer
\nFrank gul Naturkunskap 1b 100p för de studieförberedande programmen
\nFrank gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.
\nEn omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov - nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.
\nDärpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahln, välkänd sexupplysare och debattör.
\nFrank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.
\n
\nFrank blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
\nFrank blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.
\nFrank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.
\nBoken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av av Sandra Dahln, välkänd sexupplysare och debattör.
\nFrank blå är indelad i fem kapitel - Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.
\nFrank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.
\n
\nFrank GUL Naturkunskap A
\nFrank GUL Naturkunskap A är främst riktad till elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik och som möjligen ska läsa vidare inom något av dessa områden efter gymnasiet. Därför kan man säga att boken bäst passar elever på NV och TE, men även på en del yrkestekniska program och komvux. I Frank GUL Naturkunskap A, betonas problemlösning och det naturvetenskapliga arbetssättet. Boken fokuserar mer på energi, geologi och universums tillkomst än de andra böckerna och innehåller lite mindre av ekologi. Miljöfrågorna kopplas ihop med en diskussion om hur vi uppnår ett hållbart samhälle. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, förslag på en praktisk övning och instuderingsfrågor. Svaren till instuderingsfrågorna finns längst bak i boken.
\nLärarhandledningen till Frank GUL Naturkunskap A
\nDenna lärarhandledning är i form av en cd och innehåller:
\n- kommentarer till texten i läroboken
\n- laborationer
\n- teoretiska övningar
\n- MVG-uppgifter samt fördjupningsuppgifter
\nMaterialet motsvarar ca 190 sidor. Texterna finns både som pdf-filer och Wordfiler.
\n
\nFrank BLÅ Naturkunskap A
\nFrank BLÅ Naturkunskap A har stor bredd, ett lättillgängligt språk och ger bra underlag för diskussioner. Frank BLÅ Naturkunskap A tar avstamp i hur naturvetenskapen genom tiderna har format vår världsbild och hur det naturvetenskapliga arbetssättet vuxit fram. För att ge eleverna grundläggande kunskaper om materia, energi och liv följer sedan en spännande tidsresa från Big Bang, över det gryende livet på jorden och vidare till dagens biologiska mångfald. Cellen och ekologiska samband är centrala i berättelsen. Med viktiga naturvetenskapliga begrepp kring materia, energi och liv på plats fokuserar boken sedan på dagens energi-, miljö- och resursfrågor och hur vi kan påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor på texten. I slutet av boken finns en ordlista.
\n
\nFrank RÖD Naturkunskap A
\nFrank RÖD Naturkunskap A är skriven med ett lättillgängligt språk, en berättande stil och innehåller många vardagsanknytningar. Boken har bredd, men är inte så faktatät. I Frank RÖD Naturkunskap A ingår alla de moment som kursplanen föreskriver, men fokus ligger på de stora frågorna - energiförsörjningen och miljön. När det gäller hållbar utveckling är utgångspunkten FN:s milleniemål. Ett avsnitt om det naturvetenskapliga arbetssättet lär eleverna problemlösning och kritiskt tänkande. Varje kapitel avslutas med arbetsuppgifter som syftar till att få eleverna att fundera och resonera samt en praktisk övning som kan göras i klassrummet eller hemma.
\n
\nLärarhandledning till Frank BLÅ och Frank RÖD A
\nDen gemensamma lärarhandledningen till den blå och röda boken är i form av en cd. Den innehåller:
\n- kommentarer till läraren
\n- laborationer
\n- svar på frågorna i Frank BLÅ samt kommentarer till arbetsuppgifterna i Frank RÖD
\n- bilder ur böckerna för utskrift till OH
\nMaterialet motsvarar ca 150 A4-sidor. Texterna finns både som pdf-filer och Word-filer, det sistnämnda för att du som lärare ska kunna anpassa materialet efter dina elever och förutsättningarna på din skola.
\n
\nFrank BLÅ Pluswebb
\nFrank BLÅ Pluswebb täcker in Naturkunskap 1a1 med undantag för området sex och samlevnad, den följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om Pluswebb
\nFrank BLÅ Pluswebb innehåller:
\n- Kapitlets mål
\n- Sammanfattning av delavsnitt inom kapitlet (antalet avsnitt varierar med kapitel)
\n- Frank förklarar (exempelvis animationer med förklarande text)
\n- I media (länkar till artiklar eller webbsidor som knyter an till kapitlet)
\n- Testa dig själv (interaktiva frågor på avsnittet)
\n- Kapiteltest
\nFrank BLÅ Pluswebb är ett e-läromedel som tar tillvara webbmediets möjligheter. Eleverna tränar sina färdigheter, område för område, med hjälp av varierade, interaktiva övningar. Med hjälp av Frank BLÅ Pluswebb kan eleverna känna sig säkra på att de har förstått det grundläggande i kursen.
\n
\nLäroböckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.
\n
\nOm författarna
\nFrank Gul: Gunnar Björndahl och Leif Carserud
\nFrank Röd: Ann Löfving-Henriksson
\nFrank Blå: Robert Obing och Morgan Olsson
\n

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.