Moderna kommuner
Bevaka denna bok

Moderna kommuner

Av: Stig Montin

ISBN: 9789147074617

Förnyelse och förändring är honnörsord i landets kommuner och har så varit under de senaste decennierna. Men förändringsarbetet är inte problemfritt och harmonierar inte alltid med traditionella synsätt på kommunal demokrati. Olika modeller står mot varandra, och nya ider tillkommer ständigt om hur kommunerna bör förändras för att bli mer demokratiska och effektiva.Avgörande frågor är t ex:Ska man i första hand öka kommunernas effektivitet eller stärka medborgarnas engagemang?Gynnas demokratin bäst genom medborgarnas direkta deltagande eller genom partipolitisk representation?Hur uppnår man en balans mellan kommunal självstyrelse och centralstatlig styrning?Moderna kommuner är den första bok som ger en sammanhängande bild av det kommunala förändringsarbetet. Den fyller två viktiga funktioner. För det första ger den en översikt över olika försök till kommunal förnyelse under de senaste tjugo åren. För det andra problematiserar den olika fenomen i förnyelseprocessen med hjälp av aktuell statsvetenskaplig teori.Stig Montin är docent i statsvetenskap vid Örebro universitet och har genomfört ett flertal forskningsprojekt. Han har studerat kommunalt förändringsarbete sedan början av 1980-talet och bidragit med underlag till flera statliga utredningar.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 323kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 69%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.