Problemformulering
Bevaka denna bok

Problemformulering

Av: Lotte Rienecker

ISBN: 9789147072644

Problemformuleringen är det eviga problemet i uppsatser, projektarbete och andra specialarbete. De flesta studenter använder mycket tid för att formulera en intressant och realiserbar problemformulering, medan andra hastar igenom denna viktiga process och skriver halva uppsatsen utan en problemformulering, vilket nästan alltid straffar sig. Om inte förr så uppstår det till sist avgränsningsproblem.Denna bok innehåller en guide till studerande som skall skriva uppsatser om hur de skall lyckas med en bra problemformulering och därmed lyckas bra med uppsatsen som helhet!Boken ger svar på:

Vad är en problemformulering?

Varför skall man ha en problemformulering?

Hur problemformulerar man?

Vilka olika typer av problemformuleringar finns?

Vad är en bra problemformulering?

Hur ser en problemformulering ut i rent teoretiska uppsatser?Innehåll:Problemformuleringen är av stor vikt vid skrivandetVad innebär en problemformulering?Varför ska man ha en problemformulering?Hur skapar man en problemformulering?Olika typer av problemformuleringarProblemformuleringen ska finnas i inledningenProblemformulering i rent teoretiska arbetenProblemformuleringen ska lägga grunden för kvalitet i arbetetBe handledaren om respons på problemformuleringenBöcker om problemformulering

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.