Rehabilitering
Bevaka denna bok

Rehabilitering

Av: Anita Holm, Marie Jansson

ISBN: 9789147056200

Rehabiliteringsprocessen klargörs med utgångspunkt i några grundläggande modeller för rehabilitering. Viktiga begrepp förklaras och rehabiliteringens mål och medel diskuteras. I boken tar författarna upp olika funktions- och aktivitetshinder och vad de kan få för konsekvenser för den enskilde vårdtagaren. Patientens aktiva roll i rehabiliteringen betonas och exempel ges på hur rehabiliteringsteamet kan stödja och möjliggöra för patienten att övervinna hinder för en gynnsam rehabilitering.Bokens syfte är att väcka liv i ett rehabiliteringstänkande, som kan riva hinder och skapa möjligheter.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.