Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv
Bevaka denna bok

Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv

Av: Peder, Haug, Niels Egelund, Bengt, Persson

ISBN: 9789147052899

I denna starkt efterfrågade bok skriver tre ledande forskare i Danmark, Norge och Sverige om hur skolans syn på avvikelser har skiftat över tid i de tre länderna.Läs mer

Samtidigt som begreppet inkludering eller "en skola för alla" introducerades, uppstod förväntningen om en mer individuell inriktning i undervisningen. En fråga som tas upp i boken är på vilket sätt specialpedagogiken har kunnat bidra till att skapa en inkluderande skola. En annan minst lika viktig fråga är i vilken grad utvecklingen av den generella pedagogiken tagit hänsyn till alla elevers villkor och behov. Svaren är inte givna och författarna pekar i boken ut ett antal faktorer som haft betydelse för svårigheterna att förverkliga visionen om en skola där alla elever kan känna sig välkomna.Om författarna

Niels Egelund är professor i specialpedagogik vid Danmarks pdagogiske universitet. Peder Haug är professor i pedagogik vid Hgskolen i Volda och professor i specialpedagogik vid Universitetet i Stavanger, Norge. Bengt Persson är professor i specialpedagogik vid Högskolan i BoråsJämför alltid när du köper kursböcker

Köp Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.