Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare
Bevaka denna bok

Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare

Av: Fredrik Bondestam

ISBN: 9789147052370

Vilka förutsättningar har vi som lärare att arbeta könsmedvetet? Hur ska vi ta upp frågor om kön utan att själva återskapa stereotypa antaganden om kvinnor och män? Vad kan vi utgå från när det gäller hur kvinnliga och manliga studenter lär sig? Hur kan vi arbeta med en könsmedveten pedagogik vid varje enskilt moment från planering av en kurs till examination och kursvärdering?Dessa och en rad andra frågor diskuteras i Fredrik Bondestams bok och syftet är att förse lärare vid universitet och högskolor, men även andra lärare, med relevanta kunskaper för att utforma en könsmedveten pedagogik. Genom teoretiska resonemang, beskrivningar av andra lärares försök att arbeta könsmedvetet, samt en rad olika exempel på konkreta strategier i olika undervisningssituationer, introduceras lärare i frågeställningar och förhållningssätt som är relevanta för den egna undervisningen. En omfattande, tematiserad bibliografi ger även möjlighet till fördjupade studier.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.