Lyssnandets pedagogik
Bevaka denna bok

Lyssnandets pedagogik

Av: Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

ISBN: 9789147052158

"Efter att ha arbetat i tjugo år som pedagog trodde jag att jag visste vad det innebar att 'ta hand om barn'. Just den vissheten fick mig att vilja lämna förskolan. Men när jag fick förmånen att vara delaktig i ett förändringsarbete på vår förskola förändrades hela min vardag tillsammans med barnen."I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med den pedagogiska dokumentationen som verktyg erövrar pedagoger och barn tillsammans en etisk medvetenhet som leder fram till ett mer demokratiskt arbetssätt, inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken. Ett arbetssätt som handlar om en strävan att hålla det pedagogiska arbetet i ständig förändring.Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver Ann Åberg gruppens erfarenheter av förändringsarbetet från praktikerns horisont. För att ge ett teoretiskt perspektiv på frågeställningarna har Hillevi Lenz Taguchi, lektor på lärarhögskolan i Stockholm, bjudits in som gästförfattare i boken. Resultatet har blivit en rikt illustrerad bok som väver samman beskrivningar av ett konkret vardagsarbete med ett teoretiskt tänkande.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.