Om demens
Bevaka denna bok

Om demens

Av: Gunilla Armanius Björlin, Hans Basun, Barbro Beck-Friis, Sirkka-Liisa Ekman, Elisabet Englund, Maria Eriksdottir Jönhagen, Lars Gustafson, Lars Lannfelt, Louise Nygård, Karin Sparring Björkstén, Beata Lipinska Terzis, Lars-Olof Wahlund, Anders Wimo

ISBN: 9789147051977

I Om demens ligger tonvikten på Alzheimers sjukdomsförlopp, behandling, genetik och biokemisk forskning. Men även vaskulär demens, frontallobsdemens, frontotemporal demens, sekundärtillstånd och konfusion behandlas ingående, liksom utredningen av sjukdomarna.Bokens största avsnitt handlar om omvårdnad. Här betonas hur man genom en positiv interaktion kan lyfta fram de förmågor som ännu kan finnas kvar hos den sjuke. Författarna ger också en ingående beskrivning av hur vardagssysslorna kan fungera när vardagskompetensen sviker och hur aktiveringen kan ske i det egna hemmet, i dagvårdsverksamhet och i olika boendeformer.Minnesfunktionerna beskrivs även och förslag ges till hur man till viss del kan kompensera ett försämrat minne. Ett avsnitt om patologi ger kunskap om sjukdomens uppkomst.Denna andra upplaga är helt reviderad och uppdaterad och flera av kapitlen är nyskrivna: Hälsoekonomi vid demens och demensbehandling, Praktisk juridik i demensvård. Två helt nya kapitel har tillkommit: om tillstånd före demens och om demens och sexualitet.Boken vänder sig till grund- och vidareutbildningar inom demens- och äldrevård.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 40krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.