Små barns etik
Bevaka denna bok

Små barns etik

Av: Eva Johansson

ISBN: 9789147049868

Den här boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Boken bygger på en studie av nitton barn i en småbarnsgrupp. Syftet var att få kunskap om hur barnen förhåller sig till varandra i etiskt avseende.

Vad upplever barn som positivt/gott/rätt respektive negativt/ont/fel rörande egna och andras handlingar?

Gör de överväganden om sitt agerande mot andra?

Tar barn ansvar för varandras välbefinnande?

Upplever barn att de har rättigheter respektive skyldigheter i förhållande till sig själva och andra?

Hur ser dessa ut i barns perspektiv?

Hur ser barns lärande ut i dessa sammanhang?Boken bygger på och utvecklar en teoribildning, livsvärldsansatsen, som tar barns sätt att erfara världen med sin kropp till utgångspunkt. I boken diskuteras också internationell forskning om barns moralutveckling. Boken är rik på beskrivningar av barns etiska samspel och på frågeställningar om pedagogers och vuxnas förhållningssätt till barn. Avsikten är att utmana till reflektion över etiska frågor, i första hand utifrån barns perspektiv men också i relation till förskolans läroplan och arbetet i förskolan.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 391kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 75krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 81%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.