Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem
Bevaka denna bok

Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem

ISBN: 9789147049660

Vägarna till pedagogiken i förskola och fritidshem är många. För att förstå och utveckla det som sker idag kan man lära av historien.Det svenska utbildningssystemet förändrades kraftigt under slutet av 1990-talet genom att förskolan fick en egen läroplan och kopplades starkare till de andra delarna av utbildningssystemet. Sexåringarna började i den nya skolformen förskoleklassen vilket skulle bli en mjuk övergång mellan förskola och skola. Även fritidshemmet kom att omfattas av den nya läroplanen.Dessa förändringar har inneburit att förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare bildar arbetslag som har gemensamt ansvar för barnens lärande. Deras respektive roller måste definieras och det krävs en ömsesidig förståelse för varandras yrkeskompetens för att samarbetet skall fungera.Denna bok syftar till att ge en historisk tillbakablick och en dagslägesrapport för att öppna för en diskussion om pedagogiken i förskola och fritidshem och dess roll i det svenska utbildningssystemet.Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem består av tio fristående kapitel författade av forskare inom det aktuella området. Boken riktar sig till studerande inom lärarutbildningsområdet och yrkesverksamma förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare samt övriga intresserade i förhoppning att den skall vidga perspektivet på barns utveckling och lärande.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 180krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.