Bygg Byggstart
Bevaka denna bok

Bygg Byggstart

Av: Sundström, Sune

ISBN: 9789147019120

Bygg 360 är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sitt sammanhang med integrering av kärnämnen i karaktärsämnen.\nLäs mer\nDigitala paket\nI ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb.\nDu kan välja bland följande digitala paket:\n- Digitalt paket Allt innehåller alla 13 faktaböckerna i serien Bygg 360 och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Bas är anpassat för de gemensamma kurserna i år 1. Paketet innehåller fem digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Trä är anpassat för inriktning träarbetare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Betong är anpassat för inriktning betongarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Anläggning är anpassat för inriktning anläggningsarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Mur är anpassat för inriktningarna murare och plattsättare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Måleri är anpassat för inriktningen målare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\n- Digitalt paket Golv är anpassat för inriktningen golvläggare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.\nBygg 360 Pluswebb\nBygg 360 Pluswebb utgör ryggraden i Bygg 360-konceptet, och omfattar åtta delkurser som täcker in årskurs 1?3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Samtliga kurser svarar mot Skolverkets kursplaner.\nHär finns arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner.\nBygg 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel, och vi har tagit hänsyn till att utvecklingen inom byggbranschen tenderar att bredda yrkesområdena. Läs mer om Bygg 360 Pluswebb längre ned.\nFaktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker)\nFaktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa. Läs mer om våra faktaböcker för Bygg- och anläggningsprogrammet längre ned.\nLäs mer om våra onlineböcker.\nBYGG 360 PLUSWEBB\nDu delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Bygg 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även genomföra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Avslutningsvis redovisar eleverna sitt arbete och går igenom de olika momenten tillsammans med dig som lärare.\nTill Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.\nBygg 360 Pluswebb innehåller:\n- Interaktiva och självrättande övningsuppgifter\n- Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete\n- Reflekterande inlämningsuppgifter\n- Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer\n- Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter\n- Ordlista med översättningar till engelska\nBygg 360 Pluswebb omfattar åtta delkurser:\n- Bygg Bas (gemensam Bygg och anläggning, inriktning Husbyggnad)\n- Bygg Anläggning (inriktning Mark och anläggning, fördjupning Anläggning)\n- Bygg Betong (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)\n- Bygg Byggnadsarbete (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)\n- Bygg Trä (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad och Trä)\n- Bygg Mur (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad samt Mur- och putsverk)\n- Bygg Måleri (inriktning Husbyggnad och Måleri, fördjupning Måleri)\n- Bygg Rit och Mät (inriktning Husbyggnad samt Mark och anläggning)\nLäs mer om vad en pluswebb är.\nFAKTABÖCKER\nFaktabok: Anläggningsarbete tar upp och beskriver hur arbete med anläggningsområdets olika delar ska utföras, allt från schaktning och sprängning till färdigställande av gröna ytor. Boken tar även upp vilka regler som gäller för respektive arbetsmoment.\nFaktabok: Arbetsmiljö för byggare tar upp arbetsmiljöorganisationer på en arbetsplats, säkerhet i fokus, hälsa, ergonomi, kretslopp och hållbar utveckling, lagar som styr arbetsmiljöarbetet. Finns även som onlinebok.\nFaktabok: Betongarbete riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om betong och armering. Med historik, regelverk och materialkunskap om de olika materialens egenskaper hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.\nFaktabok: Byggnadsarbete beskriver de delar i utbildningen som är gemensamma för flera av de olika inriktningarna på bygg. Boken tar upp etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, arbete på väg, bultpistollicens, formbyggnad, isolering, villaventilation, säkra lyft.\nFaktabok: Byggstart riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om byggande. Du får en översikt av de yrken som finns inom byggsektorn och en tillbakablick som visar byggandets utveckling. Här beskrivs också stegvis projektering, produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Innehållet fokuserar på kvalitet, arbetsmetoder och värdet av en god arbetsmiljö. Finns även som onlinebok.\nFaktabok: Byggteknik tar upp och beskriver vilka påfrestningar en byggnad kan utsättas för och vilka undersökningar och beräkningar som måste göras för att man ska kunna bygga på ett säkert och hållbart sätt. Finns även som onlinebok.\nFaktabok: Golvläggning riktar sig till alla som behöver grundläggande eller fördjupade kunskaper om golvläggning. Den riktar sig främst till dig som ska utbilda dig till golvläggare, men kan användas av alla som behöver kunskaper inom området. Boken innehåller en beskrivning av de vanligaste mattyperna som förekommer i våra bostäder och i offentliga lokaler. Den beskriver vilka mattyper som är lämpliga beroende på användningsområde.\nFaktabok: Järnvägsteknik riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om järnvägsbyggnad. Boken innehåller allt från banteknik för anläggarna inom järnvägsbyggnad till signalteknik för eltekniker. Den är lämplig för gymnasieelever med järnvägsinriktning och som studiematerial av yrkesverksamma.\nFaktabok: Maskiner, verktyg och utrustning tar upp arbeta säkert, rätt verktyg eller maskin, vårda och serva verktyg och maskiner, leverantörsförteckning. Finns även som onlinebok.\nFaktabok: Murning, putsning och plattsättning tar upp regler och förutsättningar för arbete med murning, putsning och plattsättning så att det blir rätt från början. Den tar även upp historik materialkunskap och vilka konsekvenser det får om man inte gör rätt.\nFaktabok: Måleri riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i måleri. Här beskrivs hur måleriyrket har utvecklats under åren till det yrke det är idag. Boken beskriver vilka förutsättningar och regler som gäller för att kunna utföra arbetet så att det blir rätt från början. Arbetsmiljöarbetet går som en röd tråd genom boken för att ge hantverkaren rätt förutsättningar för ett långt och lyckat arbetsliv. Trender inom inredning och måleri förändras ständigt och målarna får i boken följa dessa och lära sig aktuella tekniker, hjälpmedel och maskiner.\nFaktabok: Ritningsläsning och mätningsteknik tar upp mätningsteknik med fakta för beräkningar, grundläggande ritteknik. Finns även som Onlinebok.\nFaktabok: Träarbete tar upp de vanligaste arbetsmomenten som träarbetare jobbar med. Med en historik, materialkunskap och en beskrivning av konsekvenser för felaktigt utfört arbete, samt arbetsmiljöaspekter, hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 559kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 64%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.