Ergo fysik
Bevaka denna bok

Ergo fysik

Av: Jan Pålsgård, Göran Kvist, Klas Nilson

ISBN: 9789147018307

Den nya upplagan är ännu bättre som handfast vägledning in i fysikens spännande värld. Alla kapitel har omarbetats och fräschats upp efter önskemål från lärare som använder boken. Nyheterna och översynen omfattar bland annat

Ny layout och nytt bildmaterial

Översyn av alla beteckningar

Översyn av svårighetsgraden på uppgifterna

Fler diskuterande och resonerande exempel

Fler öppna kontextrika uppgifter

Nytt avsnitt om mätningar och observationer i början av boken

Avsnittet om krafter behandlar nu även komposantuppdelning

Fermi Questions uppskattningar av världen finns nu i uppgiftsdelen till varje kapitel

"Hem-laborationer" till varje kapitel.

Mer moderna tillämpningar

Nya spännande fördjupningsavsnitt (Fysikforum)Bokens exempel är klargörande och innehållet överskådligt. Det raka och tydliga språket med noggranna förklaringar underlättar självstudier. Varje kapitel innehåller dessutom sammanfattningar, särskilda kontrollfrågor och övningsuppgifter, samt särskilda diskussions- och resonemangsuppgifter.Ergo Fysik A Lärarhandledning

Upplägg och några enkla experiment till de olika kapitlen

Ledningar till vissa uppgifter i grundboken

Svar och kommentarer till Diskutera- och Resonera-uppgifterna

Kommentarer till Frågor att fundera över i Fysikforum

Extraupp­gifter (bl.a. en mängd uppgifter för grafräknare)

WebbadresserErgo Fysik A Lärarhandledning utkommer i ny upplaga ht -04.Ergo Fysik BJan Pålsgård, Göran Kvist, Klas Nilson, Innehåll

Vågor

Atomfysik

Kärnfysik

Rätlinjig rörelse

Kroklinjig rörelse

Rörelsemängd

Gravitation

Elektriska fält

Magnetiska fält

Induktion

Relativitetsteori

Kvantfysik

Astrofysik (bl.a. kosmologi)

Fysikforum

Liten uppslagsbok (istället för sakregister)

Persongalleri

Övningsdel med räkneuppgifter

Diskutera och Resonera-uppgifterLärarhandledning

Upplägg, bakgrundsfakta och några enkla experiment till de olika kapitlen

Ledningar och lösningar till vissa uppgifter

Svar och kommentarer till Diskutera- och Resonera-uppgifterna

Extrauppgifter

Projektarbeten

Särskild flik för Ergonytt

WebbadresserVåren 2005 kommer även Ergo B i ny upplaga.KvantsprångetI detta breddnings- och fördjupnings­material (ingår i serien Ergo fysik) berättas historien om personerna och händelserna som förde fysiken fram till en ny och helt annorlunda teori, kvantteorin. Denna teori kullkastade i början av förra seklet uppfattningen om världen. Kvantteorin räknas ju som det förra århundradets mest framgångsrika tankekonstruktion.I boken går vi bakom kulisserna och studerar närmare vad dåtidens främsta fysiker tänkte och funderade på. Planck, som nämns nedan i textutdraget från boken, öppnade Pandoras ask. Demonerna släpptes lösa och de lät sig inte kommenderas tillbaka ner i asken.Boken innehåller väsentligen tre delar:

Kvantfysikens födelse

Bohrs atomteori

Den nya kvantteorinBoken tar upp vissa delar av den klassiska fysiken, men behandlar alltså främst den nya fysiken från förra seklets början fram till dagens och morgondagens tillämpningar. I anslutning till de olika kapitlen finns några elevövningar.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 180krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.