Försöksdjurskunskap
Bevaka denna bok

Försöksdjurskunskap

Av: Karl Johan Öbrink

ISBN: 9789144611815

Försöksdjursvetenskapen är ett hjälpämne för alla övriga biomedicinska discipliner. Den hämtar sina arbetsmetoder från en mångfald håll och knyter dem samman till en för forskningen optimal syntes. Den ger de nödvändiga kunskaperna för användandet av försöksdjur och den bidrar dessutom till ökad etisk medvetenhet och ett maximalt djurskydd.

Den kunskap som boken önskar förmedla spänner över ett mycket brett fält och ur innehållet kan nämnas: en historisk översikt över försöksdjursanvändningen, genetiska aspekter på djurförsöken, miljöinflytande på djurförsöken, viktiga tekniker och vanliga problem vid djurförsök, val av djurslag till försök, alternativa metoder, etik och djurskydd, samhällskontroll och lagstiftning, samt nationell och internationell samverkan.

Köp Försöksdjurskunskap Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.