Omsorgens skiftningar
Bevaka denna bok

Omsorgens skiftningar

Av: Erik Furumark

ISBN: 9789144499512

Omsorgen om gamla, barn och andra människor har som denna antologi visar utvecklats till ett vitalt och spännande forskningsområde, som engagerar forskare i olika länder och discipliner.

Boken ger först överblickar och inblickar i omsorgsforskningens teori och begreppsbildning. Därefter belyses omsorgens vardag så som den ter sig i olika former för äldreomsorg. I en historik behandlas bl.a. förändringar i socialpolitik, organisering av ”omsorg som lönearbete” och professionsutveckling under vårt sekel. Slutligen reflekterar två författare över själva omsorgsforskningen som fenomen; den ena som pionjär för skandinavisk forskning om omsorg, den andra ur en utanförstående position, som vetenskapsteoretiker.

Bokens redaktör, Rosmari Eliasson, är professor i socialt arbete i Lund. I introduktioner till var och en av bokens fyra delar och i ett Efterord presenterar hon egna synpunkter, knyter ihop och följer upp centrala teman. De övriga författarna är: Karen Davies, docent i sociologi; Per Gunnar Edebalk, docent i ekonomisk historia; Margareta Hallberg, fil. dr. i vetenskapsteori; Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi; Finnur Magnússon, fil. dr. i etnologi; Ulla Melin Emilsson, universitetsadjunkt och doktorand i socialt arbete; Ann-Britt Mossberg, doktorand i sociologi; Ingrid Motevasel, ämneslärare och doktorand i socialt arbete; Gun-Britt Trydegård, universitetsadjunkt och doktorand i socialt arbete; Hans-Jørgen Wallin Weihe, högskolelärare och doktorand i socialt arbete; Marta Szebehely, fil. dr. i socialt arbete; Kari Wærness, professor i sociologi i Bergen.

Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar där det finns ett intresse för omsorg som praktik och forskningsområde, speciellt inom vård- och omsorgsutbildningar.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.