Lära matematik
Bevaka denna bok

Lära matematik

Av: Jan Unenge, Anita Sandahl, Jan Wyndhamn

ISBN: 9789144396019

Lära matematik behandlar didaktiska frågor kring matematikundervisningen i grundskolan. Innehållet anknyter till den nya läroplanen för grundskolan och den nya kursplanen i matematik. Författarna redovisar aktuella resultat från svensk och internationell matematikdidaktisk forskning och beskriver framväxten av matematik som vetenskaplig disciplin. Särskilda avsnitt ägnas åt miniräknaren och datorn i undervisningen samt frågor kring elevers lärande och begreppsbildning. Dessutom diskuteras formulering och utvärdering av undervisningsmål. I boken ges praktiska exempel på uppgifter att prova i klassrummet, och till varje kapitel finns diskussionsfrågor.

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare som undervisar i matematik.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.