Handens rehabilitering
Bevaka denna bok

Handens rehabilitering

Av: Kerstin Runnquist, Ragnhild Cederlund, Christer Sollerman

ISBN: 9789144377612

Patienter med skador och sjukdomar i händer och armar är vanliga både vid sjukhus- mottagningar och inom primärvården. Ur arbetsskadestatistiken framgår att ca en tredjedel av alla arbetsolycksfall drabbar händerna.

Inom handkirurgi har under senare år arbetsterapi och sjukgymnastik kommit att spela en allt viktigare roll vid behandling av skador och sjukdomar som engagerar händerna. Nya behandlings- och rehabiliteringsmetoder ger allt bättre resultat vid senskador, nervskador, skelett- och ledskador. Även vid ”enklare” och vanliga handproblem såsom fingerstukning, värk och domning i händerna och funktionsinskränkning efter frakturer är korrekta träningsmetoder, smärtlindring, ortosbehandling och bandagering betydelsefulla för tillfrisknandet. Vid långdragna smärttillstånd med funktionsinskränkning sker på många håll en ökad satsning på rehabilitering som ersättning för eller komplement till operativa behandlingsmetoder.

Handens rehabilitering omfattar två separata delar. Volym 1 innehåller framförallt en detaljerad beskrivning av de grundläggande principerna och metoderna vid handrehabilitering. Eftersom adekvat behandling kräver en noggrann handundersökning har kapitlet om undersökningsteknik gjorts särskilt omfattande.

Boken är tänkt att rikta sig till framförallt sjukgymnaster och arbetsterapeuter, både yrkesverksamma och i grund- och vidareutbildning. Den vänder sig även till läkare som i sin vardag möter patienter med handproblem.

Volym 1

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 314kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 145krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 54%

Köp Handens rehabilitering Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.