Norsk for svensker
Bevaka denna bok

Norsk for svensker

Av: Anton Fjeldstad, Kari Hervold

ISBN: 9789144301112

Norsk for svensker behandler norsk lydlære og grammatikk. I grammatikk-delen blir nynorsk og bokmål tatt opp parallelt. Forfatterne gjør greie for den norske språksituasjonen og gir den språkhistoriske, dialektgeografiske, sosiale og politiske bakgrunnen for den. Boka inneholder videre stoff om norsk talespråk og dessuten ei ordliste med lumske likheter mellom norsk og svensk samt fraser og faste uttrykk. I et eget kapittel tar forfatterne også opp problem i samband med skolens undervisning i grannespråket.

Dette er først og fremst ei lærebok for dem som skal bli svensklærere og for dem som studerer nordiske språk på universitetet. Men også oversettere og andre som har bruk for kunnskaper om norsk kan finne nyttig stoff.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Norsk for svensker Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.