Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik
Bevaka denna bok

Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik

Av: Torsten Husén, Egil Johansson

ISBN: 9789144285016

En vetenskaplig disciplins identitet är sammanvävd med dess historia. En samhällsvetenskaplig disciplins forskningsobjekt är emellertid i hög grad den samtida omvärlden och de frågor som står högt på dagordningen i samhällsdebatten. Men inom samhällsvetenskap sysslar man även med centrala och grundläggande frågor. Förhållningssättet till de grundläggande frågorna har dock stor betydelse för hur forskarna kommer att agera i de dagsaktuella frågorna.

Här återspeglas viktigare vetenskapliga positioner i svensk pedagogik under 1900-talet. I boken följs två linjer. Den ena omfattar diskussionerna om professurernas innehåll. I den andra redovisas de tillträdande professorernas installationsföreläsningar. Flera av dessa har aldrig tidigare redovisats för en bredare publik.

Boken är avsedd för studerande i pedagogik på utbildningslinjer och ämneskurser samt sådana som vill orientera sig om den akademiska pedagogikens ståndpunkter i fråga om uppfostran, undervisning och utbildning. Den är också av intresse för ämbetsmän och politiker som arbetar med utbildningsfrågor.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.