Praktisk beskattningsrätt
Bevaka denna bok

Praktisk beskattningsrätt

Av: Eriksson, Asbjörn

ISBN: 9789144118758

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande bok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta komplicerade reglerna. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen.\nBokens karaktär gör den lämplig som en introduktion i ämnet. Den vänder sig emellertid även till dem som vill tränga något djupare in i skatterätten och är därför användbar som kurslitteratur på grundläggande kurser vid högskola och gymnasieskola. Boken bör också kunna vara till glädje för praktiker, exempelvis medarbetare på banker, redovisnings- och revisionsbyråer.\nBoken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2011.\nArtonde upplagan

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.