De första årens engelska
Bevaka denna bok

De första årens engelska

Av: Lundberg, Gun

ISBN: 9789144114408

Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt och glädjerikt. De lärare som axlar rollen att vara barnens första språklärare bör ha goda kunskaper i och intresse för engelska och äga en rik metodisk verktygslåda anpassad för yngre åldrar. De bör också ha goda kunskaper om hur barn lär sig språk och kunna tillämpa aktuella styrdokument för språk, såväl nationella som internationella.

Den här boken behandlar lärande och undervisning i engelska från förskoleklass till årskurs 3 och 4. Författaren relaterar genomgående till kursplanen i engelska, Lgr 11, och till den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilken bygger på en kommunikativ språksyn där själva användningen av språk står i fokus.

I De första årens engelska varvas de mer teoretiska avsnitten om språklärande, språkdidaktik och bedömning med en mängd förslag på språkutvecklande arbetssätt och stimulerande arbetsmaterial. Bland mycket annat beskriver författaren hur man kan lyfta in fritidsengelskan i klassrummet och hjälpa barnen att bli mer aktiva och medvetna i sina möten med engelska utanför skolan.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp De första årens engelska Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.