Professionell yrkesutövning i förskola
Bevaka denna bok

Professionell yrkesutövning i förskola

Av: Lena Rubinstein Reich, Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth

ISBN: 9789144112596

Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna belyser hur förskolans uppdrag ställer komplexa och förändrade krav på den professionella kompetensen.

Boken tar upp en rad teman, till exempel

 • att leda och organisera
 • att skapa trygghet och välbefinnande
 • att samverka, utveckla vetenskapligt förhållningssätt och forskningsbasera
 • att undervisa, dokumentera och sambedöma
 • att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Boken handlar om professionell yrkesutövning i förskolan i ett nutida perspektiv med historiska kopplingar. Centrala aspekter på detta ämne diskuteras i teman och relateras till styrdokument, forskning och empiriska exempel. Underrubriken Kontinuitet och förändring vill framhäva att trots att många förändringar har skett i uppdraget finns det en kontinuitet att vara medveten om. Många av de professionella kompetenser som efterfrågas i förskolan har en gedigen bas i förskolans och förskollärarprofessionens historia.

  Professionell yrkesutövning i förskola vänder sig till studenter i förskollärarutbildning. Det är en kursbok lämplig att återkomma till under hela utbildningen. Den vänder sig också till verksamma pedagoger, arbetslag, förskolechefer, skolpolitiker och skoladministratörer som ansvarar för eller berörs av frågor kopplade till professionell yrkesutövning i förskola.

  Jämför alltid när du köper kursböcker

  Ny 316kr

  Köp ny på BookOutlet.se

  Ej tillgänglig på CDON

  Ej tillgänglig på AdLibris

  Ej tillgänglig på Bokus

  Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
  Spara 53%

  Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

  Kontakta annonsören

  Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

  Kom överens om frakt

  Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

  Betala vid affär

  När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.