Plats - identitet - lärande
Bevaka denna bok

Plats - identitet - lärande

Av: Ingrid Sanderoth

ISBN: 9789144109329

Närområdet är en oanad resurs när elever ska forma sin identitet och utveckla förmågan att skapa mening i livet. Närområdes­studier hjälper dem att nå en känsla av sammanhang, se samband och att hitta mönster. Det gör dem bättre rustade att hantera sin vardag ? i dåtid och nutid samt i kommande utmaningar.

Med denna bok får läraren både teoretiska och praktiska redskap för att använda närområdet i detta syfte. Bokens teoretiska del behandlar de grundläggande begreppen plats, identitet och lärande. Den nya upplagan uppmärksammar särskilt elevers behov att utveckla en känsla av tillhörighet och delaktighet i en vilsen och otrygg värld. I bokens praktiska del får läsaren ta del av en mängd exempel på integrerande arbetssätt.

Plats ? identitet ? lärande ger ett viktigt bidrag till undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena, men även teknik, matematik, naturvetenskap, svenska, bild och skapande har naturliga kopplingar till de studieuppgifter som presenteras. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola.

Andra upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 392kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Köp Plats - identitet - lärande Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.