Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
Bevaka denna bok

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

Av: Seth, Torsten

ISBN: 9789144107462

Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. ?Det är därför viktigt att de får växa upp i en bra språkmiljö, både ?hemma och i förskolan. Men hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i den flerspråkiga förskolan? Och hur gör man ?för att utvärdera verksamheten utifrån barnens språkliga framsteg?

Språkstimulera och dokumentera i den ?flerspråkiga förskolan inspirerar förskolepersonal till systematisk språkstimulans genom att beskriva hur man tillsammans med barnen kan läsa och arbeta med skönlitteratur. Den visar också hur man gör för att dokumentera arbetet och kartlägga språkfärdigheterna. Genom ett välstrukturerat arbete med språk och språkmiljö stärks barnets språkutveckling avsevärt ? oavsett vilket modersmål eller vilken hemmiljö barnet har.

I boken presenteras ett kartläggningsredskap, Språkmappen, som ger förskolans personal en tydlig modell att arbeta efter. Kartläggningen synliggör såväl det enskilda barnets språkerövrande som det arbete förskolan ?gör generellt för att sporra och uppmuntra till språkutveckling.

Denna andra upplaga av Språkstimulera och dokumentera i den ?flerspråkiga förskolan är i ännu högre grad bearbetad för att passa svensk förskola ?och den verksamhet som bedrivs där i enlighet med Lpfö98/2010. ?

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 369kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 155krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 58%

Köp Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.