Inkomstskatt del 1
Bevaka denna bok

Inkomstskatt del 1

Av: Lodin, Sven-Olof

ISBN: 9789144105185

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.
\n
\nDel 1 ger bl.a. en bild över inkomstbeskattningens funktion och utformning samt redogör för de olika inkomstslagen. Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen.
\n
\nBoken utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna.
\n
\nDenna trettonde upplaga av boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2011.
\n
\nTrettonde upplagan
\n

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.