Den kvalitativa forskningsintervjun
Bevaka denna bok

Den kvalitativa forskningsintervjun

ISBN: 9789144101675

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens ”hur” och ”varför” inte alltid alldeles lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författaren såväl för forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. Efter en diskussion om intervjuns roll i forskningsprocessen behandlas några för forskningsintervjun viktiga filosofiska nyckelfrågor: intervjun som samtal, hermeneutik, fenomenologi, etiska aspekter, validitetsfrågor och postmodernism. Därefter guidar författaren läsaren genom intervjuprocessens sju steg, från att utforma en intervjuundersökning till att sätta dess resultat på pränt.\\nDen kvalitativa forskningsintervjun riktar sig både till verksamma forskare och till studerande inom de humanistiska, samhälls- och beteendevetenskapliga disciplinerna.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 492kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 80%

Köp Den kvalitativa forskningsintervjun Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.