Bedömning för lärande
Bevaka denna bok

Bedömning för lärande

Av: Lundahl, Christian

ISBN: 9789144101491

Betyg, nationella prov och skriftliga omdömen är olika former av kunskapsbedömning. I vid mening är kunskapsbedömningar ett av de kraftfullaste pedagogiska verktygen skolan har till sitt förfogande för att disciplinera individen och dess lärande - i både positiv och negativ bemärkelse. Dessutom är kunskapsbedömningar ett politiskt styrmedel. \nÄmnet är kontroversiellt. Författaren tar inte ställning, den debatten förs i andra forum. Han redovisar i stället relevant forskning för lärare och blivande lärare att stå på när de ska se på sina elevers kunskapsutveckling. Många lärare känner stor vånda inför bedömningsmomentet som de enligt lag måste genomföra. Förhoppningen är att denna bok ger dem det verktyg, de argument och den säkerhet de så länge efterfrågat. \nBedömning för lärande utgår från att både summativa och formativa bedömningar fyller en plats i utbildning. Det centrala är att se hur de kan komplettera varandra. \nBoken börjar med en historisk tillbakablick för att sedan följas av en diskussion om samhällets förväntningar på skolväsendet. Vad är användbar kunskap och hur bedömer man den? Utantillrabbel eller förtrogenhetskunskap? \nSista delen av boken är praktisk. Hur gör man? Vilka tekniker finns för både summativ och formativ bedömning? \nBoken svarar mot de krav som ställs i den nya lärarutbildningen. \n978-91-1-302683-1

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 331kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 40%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.