Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget
Bevaka denna bok

Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget

Av: Seth, Torsten

ISBN: 9789144100937

Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel.Boken behandlar bland annat:Viktiga faktorer för att elever ska lära sig och utvecklas, de olika lärarprofessionernas syn på pedagogik och lärande och hur de kan komplettera varandra.Vinster och problemområden i samverkan mellan fritidshem och skola. Miljöns betydelse för lärande och hur fritidshem och skola kan samverka för att skapa lärande miljöer.Planering och bedömning samt hur kvalitetsarbete kan utveckla verksamheterna och samarbetet.Samarbete när det gäller områden som barns relationsarbete, språkutveckling, utomhusvistelse och teknikkunskap.Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor samt med läsanvisningar för vidare utveckling. Boken vänder sig till studenter i grundlärarutbildning. Den kan också användas i kompetensutveckling för redan yrkesaktiva arbetslag och för skolledare och andra som vill fördjupa sin kunskap på området.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Fritidshemmet och skolan - - det gemensamma uppdraget Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.