Psykiatri
Bevaka denna bok

Psykiatri

Av: Lisa Ekselius, Jörgen Herlofson, Anders Lundin, Björn Mårtensson, Marie Åsberg

ISBN: 9789144094977

I Psykiatri skriver mer än 60 författare - de flesta läkare och psykologer verksamma inom psykiatri - om sina specialområden, och boken fyller därför högt ställda krav på vetenskaplig sakkunskap. Man utgår från en bio-psyko-social syn på ohälsoprocessen, vilket innebär att samspelet mellan individen och den omgivande miljön lyfts fram och att såväl medicinska som psykologiska behandlingsmetoder presenteras utförligt. \\nI de kliniska avsnitten utgår författarna från DSM-systemets kriteriestödda diagnostik, vilket underlättar kopplingen till både den kliniska vardagen och den vetenskapliga litteraturen. Fallbeskrivningar levandegör texten, och utförliga avsnitt som beskriver hur man tar en bra anamnes och hur man etablerar en god samarbetsallians bidrar ytterligare till den praktiska nyttan med boken.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 1144kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Köp Psykiatri Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.