Arbetsrätt
Bevaka denna bok

Arbetsrätt

Av: Glavå, Mats

ISBN: 9789144093628

Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier har förskjutit men inte på något avgörande sätt förändrat de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1906. Då fastslogs att arbetsgivaren i kraft av de s k § 32-rättigheterna har makten över anställningars ingående och upphörande samt rätten att fritt leda och fördela arbetet. Med utgångspunkt i dessa arbetsgivarprerogativ framställs arbetsrätten i detta arbete som begränsningar i arbetsgivarens friheter. Ett sådant funktionellt arbetsgivarperspektiv har visat sig göra arbetsrätten mer överskådlig och överbryggar dessutom den stundom konstlade uppdelningen mellan enskild och kollektiv arbetsrätt.\nBoken spänner över större delen av den civilrättsliga arbetsrättsliga regleringen om än vissa delar behandlas mer översiktligt. Tonvikten ligger på begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten samt på arbetsmarknadens kollektiva spelregler. Uttryckt i lagstiftningstermer är det MBL, LAS och diskrimineringslagarna som ges störst utrymme.\nArbetsrätten är p g a omvärldsförändringarna inne i en påtaglig förändringsprocess. Detta återspeglas i framställningen genom ett omfattande inledningsavsnitt samt även genom att pågående lagstiftningsarbete presenteras efter hand i framställningen. \nBoken är i första hand avsedd för utbildningar på högskolenivå men har en uppläggning som gör att den lämpar sig även för andra utbildningar samt för praktiskt verksamma personer. Boken innehåller utförliga referat av och hänvisningar till centrala arbetsrättsliga källor.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 670kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 499krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 26%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.