Nationell rätt och internationella köpavtal
Bevaka denna bok

Nationell rätt och internationella köpavtal

Av: Denis Frank

ISBN: 9789144093178

De nationella rättsordningarna löser ofta rättsliga problem på olika sätt. Den splittring som uppkommit försöker man på det internationella planet motverka med skiftande metoder, t.ex. genom särskilda internationella konventioner. Internationella Handelskammaren (ICC) har spelat stor roll för regelharmonisering. Vidare har kontraktsskrivaren normalt stor frihet att oberoende av lagstiftning själv i ett köpavtal bestämma och formulera avtalsvillkoren.Denna bok orienterar om hur vissa centrala avtals- och köprättsliga frågor relateras i angloamerikansk, fransk och tysk rätt samt om några internationella åtgärder för att motverka splittringen. Här presenteras vidare de s.k. European Contract Principles och Unidroit Principles of International Commercial Contracts. Vidare presenteras några exempel på kontraktsklausuler.Boken vänder sig i första hand till studerande vid de juridiska fakulteterna och handelsrättsliga institutionerna men kan även vara användbar för den praktiker som behöver en översikt över frågorna.Sjunde betydligt omarbetade upplagan


Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 185krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Nationell rätt och internationella köpavtal Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.