Med sikte på förskolan
Bevaka denna bok

Med sikte på förskolan

Av: Anette Sandberg

ISBN: 9789144092577

Denna bok presenterar och beskriver det specialpedagogiska området så som det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med lärare i förskolan, andra professionella och föräldrar. Med hjälp av tankeväckande beskrivningar sammanflätas skildringar av barnens, familjens, förskolans och andra pro-fessionella experters vardag med ett teoretiskt tänkande.
\\n
\\nBoken inleds med en introduktion kring det specialpedagogiska fältet. Därefter följer tretton kapitel om bl.a.:
\\n
\\n
\\n-
\\npedagogiskt stöd och pedagogiska metoder
\\n
\\n-
\\nspråkutveckling och flerspråkighet
\\n
\\n-
\\nbokstavsbarn
\\n
\\n-
\\nrörelsehinder och utvecklingsstörning
\\n
\\n-
\\nsocial kompetens, engagemang och delaktighet
\\n
\\n-
\\nföräldrasamverkan
\\n
\\n-
\\nICF-CY
\\n
\\n
\\n
\\nBoken vänder sig till blivande lärare i förskolan, speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas av alla som arbetar i förskolan och som möter barn i behov av stöd samt politiker och kommunala skoladministratörer.
\\n

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 456kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 250krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 45%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.