Medicinsk juridik
Bevaka denna bok

Medicinsk juridik

Av: Adler, Hans

ISBN: 9789144090337

Frågor kring medicinsk juridik är vanliga inom hälso- och sjukvården. Det är därför mycket viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att inhämta tillräckliga kunskaper inom detta område. Många olika befattningshavare upplever problem när de konfronteras med dessa frågor. Detta gäller kanske i all synnerhet läkare men även många andra befattningshavare såsom socionomer, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandläkare och optiker.\nDet medicinskjuridiska regelverket är komplicerat och svåröverskådligt. Det inbegriper många lagar och andra författningar och berör många myndigheter. Det är inte alltid lätt att få klarhet i alla dessa bestämmelser och regler, som är spridda på många olika ställen i myndigheternas regelverk. I denna bok redovisas de viktigaste bestämmelserna.\nBoken är tänkt att vara en översiktlig introduktion till medicinsk juridik. Den vänder sig till de som genomgår utbildningar eller arbetar inom hälso- och sjukvården. Den vänder sig även till beslutsfattare och förtroendevalda. Även enskilda kan ha intresse av att på ett lättillgängligt sätt kunna få ta del av de viktigaste reglerna, som här har samlats i en bok.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Medicinsk juridik Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.