Samtalsanalys
Bevaka denna bok

Samtalsanalys

Av: Norrby, Catrin

ISBN: 9789144088884

Den här boken är avsedd som en första introduktion till det mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskningsområde som brukar kallas samtalsanalys och diskursanalys. \nBoken består av två huvudavdelningar. I den första delen presenterar och jämför författaren några skolbildningar som haft stor betydelse för samtalsanalysens utveckling, förklarar centrala termer och begrepp samt ger en översikt av samtalsforskningen i Sverige. Uppläggningen syftar till att öka läsarens insikter om att skilda teoretiska och metodiska utgångspunkter kan resultera i olika analysmodeller.\nBokens andra del är mer praktiskt inriktad på konkreta fenomen i samtal. Exempel på frågor som diskuteras är: \n• Hur får man ordet? \n• Hur visar man att man lyssnar, håller med eller ifrågasätter? \n• Vilken betydelse har tystnader och pauser? \n• Hur introduceras, etableras och utvecklas samtalsämnena? \n• Har människor olika kommunikativa mål och interaktionella stilar? \nDiskussionen belyses genomgående med hjälp av en mängd autentiska exempel. I slutet av boken ges dessutom ett antal litteraturtips som kan tjäna som utgångspunkt för fördjupade studier.\nBoken vänder sig till högskolestuderande på grundnivå, i första hand inom språkvetenskap, kommunikation och socialt beteende, men är också av intresse för alla som i sin yrkesutövning ägnar sig åt samtal och kommunikation.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 328kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 180krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 45%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.