Skola och naturvetenskap : - politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning
Bevaka denna bok

Skola och naturvetenskap : - politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning

Av: Strömdahl, Helge

ISBN: 9789144081656

Ska no-undervisningen vara integrerad eller ämnesuppdelad? Vad är relationen mellan religion och naturvetenskap? Hur lär man sig att ?läsa? naturen? Är naturvetenskaplig kunskap vacker? Vad lär man sig på vetenskaps- och teknikcentra? Vilken betydelse har språk, bilder och animationer i naturvetenskapligt lärande? Vad är förhållandet mellan vetenskaplig disciplin och skolämne?

Ovanstående är exempel på frågor som utreds och diskuteras på vetenskaplig grund i denna antologi. Ur olika forskningsperspektiv och ordnade under fem teman, presenterar 17 yngre forskare, som disputerat vid Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), skolans naturvetenskap utifrån samhällets krav, skolans praktik och dess dilemman.

Antologin vänder sig till blivande och verksamma lärare, lärarutbildare, läromedelsförfattare, skolledare, skoladministratörer, rekryterare till högskolan och politiska beslutsfattare samt andra intresserade av naturvetenskaplig utbildning och undervisning.

Köp Skola och naturvetenskap : - politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.