Ekonomistyrning : Beslut och handling
Bevaka denna bok

Ekonomistyrning : Beslut och handling

Av: Maurice Strike Theatre Design Collection

ISBN: 9789144081397

Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000exemplar. Ekonomistyrning - Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis. Styrbegreppet ägnas stort intresse.Traditionell förkalkylering och investeringsbedömning är viktiga moment som kompletteras med modernare inslag som abc-kalkylering. Ett betydande utrymme ges åt begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. balanserat styrkort, aktivitetsbaserad styrning, lean, just in time, nollfel, målkostnadsanalys, livscykelkostnad, kostnadslåsning, kaizen och business process re-engineering, BPR.Budgetering diskuteras i två strukturella och två processuella kapitel. Därutöver behandlas bl.a. internredovisning, standardkostnadsanalys, internprissättning, projektstyrning, ekonomistyrning i nätverk och prestationsmätning.Boken ger en blandning av? beslutsfattande och handling? teori och praktik? gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser? vertikal och horisontell styrning? matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang? förkalkyler och uppföljning.Boken innehåller många exempel samt diskussions- och arbetsuppgifter till varje kapitel. Övningsboken innehåller många övningsuppgifter med lösningsförslag.Sammantaget är ambitionen att boken skall vara en lättläst och lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.


Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.