Anestesiologisk omvårdnad
Bevaka denna bok

Anestesiologisk omvårdnad

Av: Inger Liv Hovind

ISBN: 9789144076591

Ny omarbetad upplaga utkommer i december 2012\\nDetta är den första boken på svenska som behandlar den specifika omvårdnad som anestesisjuksköterskan utför. Den beskriver anestesisjuksköterskans yrkesområde och funktioner samt den pre-, intra- och postoperativa omvårdnaden av patienter i alla åldrar vid olika kirurgiska ingrepp. Farmakologi, medicinsk teknik, fria luftvägar, vätskebehandling, övervakning och monitorering behandlas också.\\nAnestesiologisk omvårdnad, som har en praktisk inriktning, är författad av anestesisjuksköterskor, högskolelärare och lektorer verksamma inom specialistutbildningen till anestesisjuksköterska. Den vänder sig i första hand till sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård. Den är också lämplig för verksamma anestesisjuksköterskor som vill uppdatera sina kunskaper.\\nLisbeth Hellmuth, adjunkt vid institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, har fackgranskat och redigerat innehållet för att passa svenska förhållanden.

Köp Anestesiologisk omvårdnad Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.