Pedagogik inom vård och handledning
Bevaka denna bok

Pedagogik inom vård och handledning

Av: Anselm L. Strauss, Elisabeth Carlson, William Merrin, Frank Whitford, Kathleen James, Ulrike Müller

ISBN: 9789144075549

I denna bok är det sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens som står i fokus. Vi är dock övertygade om att mycket av det som presenteras är allmängiltigt för alla som arbetar med pedagogiska frågor inom vårdverksamhet och inom olika utbildningar som handledare och lärare. Förhoppningen är att boken ska tjäna som diskussionsunderlag för att lyfta fram de pedagogiska frågorna.
\n
\nBoken omfattar följande områden:
\n
\n? sjuksköterskans pedagogiska uppgifter och utbildning under perioden 1916 till 1992
\n
\n? olika pedagogiska traditioners betydelse för patientundervisning
\n
\n? sjuksköterskans funktion och kompetens i närståendeundervisning
\n
\n? olika förhållningssätt till hälsa och sjukdom samt lärande i ett folkhälsoperspektiv
\n
\n? sjuksköterskan som handledare för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen
\n
\n? sjuksköterskan som handledare i interprofessionella studentteam
\n

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.