Arbeta i projekt
Bevaka denna bok

Arbeta i projekt

Av: Eklund, Sven

ISBN: 9789144072753

Att arbeta i projekt är mycket vanligt, både privat, i arbetet och i undervisningen. Genom att man i en projektgrupp samlar en bred kompetens under en begränsad tid kan man effektivt kraftsamla arbetet mot projektets mål. Projektgruppens tillfälliga organisation och den tydliga målfokuseringen kan dock vara en källa till problem för projektet. Det behövs därför en gemensam grundsyn på arbetsformen och lite grundläggande kunskap om projektarbete om inte de första projekten ska bli alltför smärtsamma upplevelser.

Denna bok fokuserar på att introducera grunderna i att arbeta i projekt på ett enkelt och konkret sätt. Den presenterar bl.a. en grundläggande, fasindelad projektmodell som gör det naturligt att planera, kontrollera och styra projektarbetet på ett enkelt sätt.

Boken tar också upp hur en grundläggande planering av projektet kan förfinas med hjälp av tekniker som WBS, PERT och Ganntscheman, vilket gör det möjligt att tidigt upptäcka och hantera förseningari ett projekt. Datorbaserade verktyg för projekthantering såsom Microsoft Project behandlas också.

Vidare ges konkreta tips och råd om mötesteknik, ledarskap, projektutvärdering samt förslag på utformning av viktiga projektdokument, t.ex. kravspecifikationer och projektplaner.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 385kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 120krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 69%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.