Fritidshemmet
Bevaka denna bok

Fritidshemmet

Av: Ann S. Pihlgren

ISBN: 9789144068954

Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor - styrning, lagarbete och arbetsmiljö - och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter bidrar med kunskap från forskning och beprövad erfarenhet.

Områden som behandlas är:

? demokrati- och värdegrundsuppdraget samt hur lärare går till väga för att öka barns inflytande och ansvar i vardagen

? barns lek, kreativitet och intressen samt hur vuxnas förhållningssätt och utformning av miljöer kan stödja eller försvåra barns möjligheter till egna initiativ

? hur lärare arbetar tematiskt i samverkan mellan fritidshemmet och skolans olika ämnesområden

? hur verksamheten på fritidshemmet styrs och utvecklas genom ett hälsoperspektiv för hela skolan, tydligt målfokus och effektiv resursanvändning

? hur fritidspedagogiken, yrkesrollen och synen på barn utvecklats historiskt från 1800-talets arbetsstuga till dagens lärande i samverkan med skolan.

Boken vänder sig till studerande på lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och till arbetslag i kompetensutveckling.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 250krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.