Samhällskunskapsdidaktik
Bevaka denna bok

Samhällskunskapsdidaktik

Av: Virta, Arja

ISBN: 9789144066431

Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar. Det övergripande uppdraget är att fostra elever till demokratisk kompetens med förmåga till självständighet och ett kritiskt förhållningssätt till samhällslivet.

Boken innehåller bland annat en:

genomgång av samhällskunskapens historia, tillkomst och uppgifter med begrepp, teorier, modeller och metoderredovisning av olika teorier om lärande tillämpade i samhällskunskap med fokus på behavioristisk, konstruktivistisk och sociokonstruktivistisk syn på ämnetbeskrivning av en aldrig tidigare skådad medierevolution och diskussion om de möjligheter till inflytande den ger medborgaregenomgång av nya forskningsresultat som visar elevers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till det svenska samhället och i internationella sammanhang.

Författarna fångar upp samhällskunskapsämnets funktioner och relaterade identitetsfrågor i ett mångkulturellt samhälle och problematiserar frågan om hur lärare kan utveckla elevernas kritiska förhållningssätt och förmåga att analysera kontro-versiella och känsliga ämnen.

Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i grundskolans årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.