Historiska undersökningar
Bevaka denna bok

Historiska undersökningar

Av: Florn, Anders

ISBN: 9789144065427

Den här boken handlar om hur man skapar historia, hur händelser i det förflutna ordnas till ett gripbart sammanhang. Den historiska undersökningen är inte vilken text som helst, den syftar till att besvara en fråga. \nI boken diskuteras hur en sådan fråga formuleras och vetenskapligt försvaras samt hur man använder metoder och källor. Svaret på frågan är en del av undersökningen, förmedlingen av resultatet en annan men inte mindre viktig. I boken diskuteras hur en historievetenskaplig argumentation ser ut, vilka krav som ställs på framställningssättet samt vad man ska tänka på då man kritiserar ett vetenskapligt arbete. Det finns också en ordlista där många aktuella historieteoretiska begrepp och termer diskuteras.\nI denna andra upplaga har en genomgripande uppdatering av innehållet gjorts. Bokens tio kapitel kompletteras av ett avsnitt om Internetadresser för historiker som man kommer åt genom att klicka på länken \"ladda ner\" till höger på denna sida.\nBoken vänder sig i första hand till studenter på B-nivå i historia, vilka för första gången i sitt uppsatsarbete ställs inför uppgiften att självständigt göra en historisk undersökning.\nE-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Historiska undersökningar Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.