Skolans mellanår
Bevaka denna bok

Skolans mellanår

Av: Hadley Freeman, Lisbeth Danelius, Norman Ohler

ISBN: 9789144056715

Hur skapas förutsättningar för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning? På vilket sätt kan läraren stötta och stimulera sina elever? Och vad utmärker det goda ledarskapet?
\nFörfattarna lyfter fram \"det glömda stadiet\", d.v.s. årskurserna 4-6, och diskuterar vad som utmärker undervisningen under de här skolåren. Boken innehåller konkreta exempel som kopplas till didaktisk teori för svenska och svenska som andraspråk. Författarna resonerar kring undervisningens syfte, innehåll, arbetsformer, utvärdering och bedömning.
\nGenomgående förmedlas den glädje, de utmaningar och stora möjligheter det innebär att undervisa och vara lärare i just grundskolans mellanår.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.