Inledning till etiken
Bevaka denna bok

Inledning till etiken

Av: Göran Collste

ISBN: 9789144056708

Boken ger en introduktion till etiskt tänkande. Här presenteras grunderna för etisk argumentation och förhållandet mellan etik och religion. Vad utmärker en rätt handling? Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och kontrakts- och rättighets-teorier ger olika svar, och de analyseras i boken. Vidare behandlas etiken inom kristendom, islam och buddhism, liksom nyare riktningar som kommunitarism och feminism.I boken diskuteras aktuella frågor inom tillämpad etik och yrkes- etik och texten innehåller en rad exempel på moraliska problem som stimulerar läsaren till egna reflektioner.Boken är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor inom utbildningar där etiska frågeställningar ingår, men kan med behållning läsas av alla som är intresserade av etikens grunder.Andra upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.