Den utvärderingstäta politiken
Bevaka denna bok

Den utvärderingstäta politiken

Av: Nils Hertting, Evert Vedung

ISBN: 9789144055237

Utvärdering är en megatrend i vår tid. Nästan allt som görs i offentlig sektor skall utvärderas. I den utvärderingstäta politiken är de föreställningar och förslag som florerar allt oftare produkter av utvärderares arbete. För förståelsen av samtida politik är det därför angeläget att lära mer om hur utvärderingsrön produceras.

I denna bok lanseras idén att utvärderingar styrs och bör styras av den utvärderade insatsens styrningsdoktrin. Författarna renodlar aktuella uttryck för New Public Management till tre idealtypiska styrningsdoktriner: mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning. I ett särskilt kapitel utvecklas vad som borde vara en lämplig utvärderingspraktik inom respektive styrningsdoktrin.

Men detta är också en bok om den svenska storstadspolitiken. Hur ska storstadspolitikens styrningsdoktrin bäst beskrivas? Vad karaktäriserar dess utvärderingspraktik och omfattande utvärderingskomplex? Går utvärderandet att förstå som en matchande respons på den underliggande styrningsdoktrinen?

Boken vänder sig till praktiker, studenter och forskare med intresse för styrning och utvärdering. Den bör intressera beställare, utövare och användare av utvärdering som funderar över hur utvärderingar bör läggas upp. Särskilt riktar sig boken till den som arbetar med eller intresserar sig för svensk storstadspolitik.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 414kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 52%

Köp Den utvärderingstäta politiken Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.