Rehabiliteringsvetenskap
Bevaka denna bok

Rehabiliteringsvetenskap

Av: Lotta Vahlne Westerhäll, Alf Bergroth, Jan Ekholm

ISBN: 9789144052649

De olika verksamhetsområden som handhar rehabilitering, med inriktning på deras ansvar och skyldigheter, gås igenom i boken. Detta gäller även sjukskrivningens komplexitet och genderprobematiken liksom principerna bakom rehabiliteringen. Även individperspektivet beaktas: den försäkrades möjligheter och ansvar i en rehabiliteringssituation liksom rätten till ersättning, med fokus på rekvisiten sjukdom och arbetsoförmåga. Funktionstillstånd och funktionshinder analyseras i ett sjukfrånvaroperpektiv.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.