Introduktion till klinisk psykiatri
Bevaka denna bok

Introduktion till klinisk psykiatri

Av: Christer Allgulander

ISBN: 9789144049366

Syftet med boken är att introducera evidensbaserad klinisk psykiatri i vården. Den är skriven för att ge grundläggande kunskaper om psykisk sjukdom och beroende.I boken beskrivs de psykiska sjukdomarna och de behandlingar som granskats vetenskapligt. Hur talar man med en människa som är ledsen, orolig, drogpåverkad, manisk, självdestruktiv, omtöcknad eller hör befallande röster och ser syner? Hur skapas en tillitsfull atmosfär? Vad händer i hjärnan vid psykoterapi, elektrokonvulsiv behandling och läkemedelsbehandling? När får man vårda patienten mot hans/hennes vilja? Hur bedömer man självmordsrisk?Utbildningsvägarna inom psykiatrins yrken kartläggs, liksom hur den offentliga vården är organiserad och bemannad. Genomgående finns referenser för fördjupningsstudier. På bokens hemsida finns klickbara webbadresser till patientföreningar och litteratur. På en cd-skiva som följer med boken finns ett interaktivt program med videofall som illustrerar psykiatriskt status för olika patienter och hur de kan bemötas.I första hand vänder sig boken till blivande sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Den kan också användas i utbildningen av skötare, kriminalvårdare, socialassistenter, sjukgymnaster, logopeder samt i polisutbildningen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.