Vad, hur och varför?
Bevaka denna bok

Vad, hur och varför?

Av: Jacobsen, Dag Ingvar

ISBN: 9789144040967

Denna bok ger en grundläggande introduktion till olika metoder som kan användas vid empiriska undersökningar inom företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utgångspunkten är att undersökningen kan betraktas som en process som består av ett antal val som har olika konsekvenser: formulering av problem, val av metod och undersökningsdesign, val av vem och vad som skall studeras, val av datainsamlingsteknik och analysmetod. I boken läggs stor vikt vid tolkning av såväl kvalitativa som kvantitativa data och exempel från företag och andra organisationer används som illustrationer till undersökningsprocessen.

Denna översättning från norska har bearbetats för att bättre passa för kurser inom det företagsekonomiska ämnesområdet. Den svenska utgåvan innehåller fler exempel från undersökningar i och om företag. Boken kan även användas på grundnivå inom andra samhällsvetenskapliga ämnen..

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.