Makroekonomi : teori, politik och institutioner
Bevaka denna bok

Makroekonomi : teori, politik och institutioner

Av: Jonung, Lars

ISBN: 9789144039732

Denna lärobok i modern makroekonomisk teori är skriven direkt för svenska förhållanden. Makroekonomiska begrepp, teorier och resultat behandlas i omedelbar anslutning till en analys av vårt lands ekonomiska utveckling, våra institutioner, problem och ekonomisk-politiska erfarenheter. Här presenteras också vårt rika makroekonomiska arv i form av dels bidrag från världsberömda svenska ekonomer som Gustav Cassel och Knut Wicksell, dels unika svenska stabiliseringspolitiska experiment. Nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt makroekonomins centrala områden kopplas till svenska statistikkällor och analyseras ingående utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv. Finansräkenskaper och konjunkturprognoser får särskild uppmärksamhet. Vidare diskuteras aktuella makroekonomiska frågor som euron, för- och nack- delar med medlemskap i valutaunioner, finansiella kriser och de finansiella obalanserna i världsekonomin idag. I denna andra upplaga har alla tabeller och figurer uppdaterats med senast tillgänglig statistik.Makroekonomi är en grundbok i nationalekonomi för universitet och högskolor. Den lämpar sig också väl för den som på egen hand vill förkovra sig för att följa den ekonomisk-politiska debatten.En imponerande prestation! Balansen mellan teori och empiri är väl avvägd.

Karl-Gustav Löfgren, professor i nationalekonomi vid Umeå universitetBehövs en traditionell lärobok i makroekonomi på svenska? Efter att ha stiftat bekantskap med Klas Fregerts och Lars Jonungs nya bok blir mitt svar ett obetingat ja. För den som intresserar sig för vår ekonomisk-politiska historia finns många guldkorn. Boken är ett mycket välkommet bidrag till den makroekonomiska kurslitteraturen!

Irma Rosenberg, vice riksbankschefDetta är en unik och pedagogiskt lysande presentation av grundläggande makroekonomisk teori. Analysen tillämpas på svenska förhållanden vilket ger en djupare förståelse för svenska och europeiska makroekonomiska problemställningar.

Nils Lundgren, nationalekonomAndra upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 613kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 84%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.