Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor
Bevaka denna bok

Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor

Av: Eva Björkman, Eva Björkman (fil. mag.), Karin Karlsson

ISBN: 9789144038360

För att kunna möta patienter på ett professionellt sätt krävs goda grundläggande kunskaper i omvårdnad. Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor ger en samlad kunskap om sjuksköterskans kliniska arbete. Här behandlas nutritions-, mun- och sömnbedömning samt förslag till åtgärder, beröring och mjuk massage, temperatur-, puls- och blodtrycksmätning, andning och andningshjälpmedel, bensårsbehandling samt kapillärprovtagning.Vidare presenteras komplementära metoder som naturläkemedel, akupunktur och akupressur. I avsnittet om undersökning och behandling presenteras ny teknik och forskning samt sjuksköterskans pedagogiska funktion att ge patienten stöd att så långt möjligt själv kontrollera sin sjukdom/sina symtom och dess behandling.Till boken hör en cd med ett stort antal filmsekvenser som ger läsaren möjlighet att i egen takt iaktta en undersökning eller behandling utförd av en person med vana i handlaget. Bland annat visas benlindning med flerlagersystem, hur information till patienter kan ges vid självkontroll av blodsocker samt hur man genom rytmisk insmörjning av mage och underben kan arbeta med komplementär medicin.Boken, som är ett komplement till Medicinsk teknik för sjuksköterskor av samma författare, vänder sig främst till sjuksköterskestuderande, men kan även läsas av andra vårdstuderande vid universitet och högskola. Den kan också vara ett stöd för redan yrkesverksamma sjuksköterskor, inte minst vid utbildning av övrig vårdpersonal.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.