Reumatologi
Bevaka denna bok

Reumatologi

Av: Lars Klareskog, Tore Saxne, Yvonne Enman

ISBN: 9789144036458

Reumatologi är en specialitet, som befinner sig i en dynamisk utveckling, inte minst genom de landvinningar, som gjorts under det senaste decenniet. Reumatologi spänner över ett brett fält omfattande så skilda områden som avancerad immunterapi, rehabilitering av långvariga funktionshinder, immunologisk och bindvävsbiologisk grundkunskap samt vård.Läroboken Reumatologi ger en bred översikt över modern reumatologi med fokus på praktiska aspekter vad gäller behandling och vård av patienter med reumatiska sjukdomar. Utöver detta är avsikten att ge översiktlig kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi. Boken är försedd med ett rikhaltigt bildmaterial, inkluderande ett appendix som förklarar immunologiska grundbegrepp, som återkommer i en del av bokens övriga kapitel. Hänvisningar finns till internetlänkar där t.ex. dagsaktuella terapirekommendationer och riktlinjer kan återfinnas.Boken har tillkommit genom ett samarbete mellan Sveriges reumatologer och expertis i specialiteter och yrkesgrupper som i den dagliga verksamheten samverkar kring vården av patienter med reumatiska sjukdomar, samt i samarbete med patienter som själva lider av reumatiska sjukdomar. Boken riktar sig till alla inom vården med intresse för reumatiska sjukdomar. Den skall ses som en svensk lärobok i reumatologi att användas inom grund- och ST-utbildning av läkare i reumatologi, men lämpar sig också i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Ett viktigt användningsområde hoppas vi blir som uppslagsbok och fördjupningslitteratur för dem i vården, som inte varje dag behandlar patienter med reumatiska sjukdomar t.ex. inom primärvården.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 450kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Reumatologi Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.